DET- Luyện thi Duolingo online

February 14, 2023

Duolingo lần đầu giới thiệu chứng chỉ Duolingo English Test – DET vào cuối năm 2016, and DET...

Duolingo lần đầu giới thiệu chứng chỉ Duolingo English Test – DET vào cuối năm 2016, and DET ngày càng được chấp nhận bởi nhiều trường Đại học danh giá khắp thế giới.

Lợi ích của DET

 • Thuận tiện (convenient): Thí sinh làm bài kiểm tra mọi lúc, mọi nơi.
 • Nhanh chóng (fast): Bài thi kéo dài trong 1 giờ, và thí sinh nhận kết quả trong 48 giờ.
 • Chi phí thấp (affordable): Mỗi bài thi có giá $49.
 • Được chấp nhận toàn cầu (trusted): Hơn 4,000 trường Đại học toàn cầu chấp nhận DET.

Tìm hiểu về DET như thế nào?

 • Tài liệu hướng dẫn: Tìm hiểu tất cả mọi thứ về DET ở đây.
 • Bài thi 15 phút: Làm bài thi thử 15 phút miễn phí trên website Duolingo English Test. Tuy nhiên, bài thi này không gồm tất cả câu hỏi trong DET, và các câu hỏi sẽ lập lại nếu thí sinh thi lần tiếp theo.
 • Bài thi miễn phí 1 giờ: Bài thi này được thiết kế tương tự như bài thi thật để giúp thí sinh trải nghiệm tất cả các loại câu hỏi trong DET và nhận được Điểm ước tính sau khi nộp bài.

Chuẩn bị cho Duolingo English Test như thế nào?

 • Bước 1: Tìm hiểu tất cả thông tin quan trọng về DET
 • Bước 2: Thấu hiểu trình độ hiện tại của bản thân
 • Bước 3: Xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp
 • Bước 4: Thi bài 1 giờ mỗi tuần
 • Bước 5: Tối ưu 03 bài thi trong mỗi giai đoạn 30 ngày

Thí sinh vui lòng đọc bài hướng dẫn chuẩn bị thi DET chi tiết ở đây.

Luyện thi DET ở đâu?

Nền tảng luyện thi DET cung cấp những giá trị bên dưới.

 • Gần 3,000 câu hỏi tương tự bài thi thật;
 • Hàng trăm bộ câu hỏi Interactive Reading;
 • Ít nhất 12 bài thi 1 giờ tương tự bài thi thật;
 • Phản hồi đánh giá cho kĩ năng Nói và Viết;
 • Kiểm tra kết quả ngay sau khi nộp bài;
 • Kiểm tra phát âm, ngữ pháp, spelling, về loại từ;
 • Từ điển được tích hợp trực tiếp về nền tảng luyện tập;
 • 03 bộ từ vựng hỗ trợ ôn luyện.

Thí sinh truy cập DET Practice Platform – TADE Hub để tìm hiểu thêm về Nền tảng luyện thi.

Nếu thí sinh cần mã giảm giá lên đến 30%, vui lòng liên hệ MAY

Các tin bạn có thể thích...