det

Các tin đăng gần đây

DET- Luyện thi Duolingo online

February 14, 2023

Duolingo lần đầu giới thiệu chứng chỉ Duolingo English Test – DET vào cuối năm 2016, and DET ngày càng được chấp nhận bởi nhiều trường Đại học danh giá khắp thế giới. Lợi ích của DET Thuận tiện (convenient): Thí sinh làm bài kiểm tra mọi lúc, mọi...