Excelsia College

Các tin đăng gần đây

ÚC – EXCELSIA COLLEGE – MASTER OF SOCIAL WORK

April 14, 2023

Bằng Master of Social Work (Qualifying) của trường Excelsia được công nhận bởi Hiệp hội công nhân Úc. Học phí: $41,040AUD trong 2 năm • Điều kiện đầu vào: TN ĐH GPA 2.5 trở lên và IELTS Overall 7.0 (không band nào dưới 6.5) SV tốt nghiệp các ngành:...