Q&A: SEVIS FEE

June 25, 2021

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) SEVIS I-901 Fee Đây là lệ phí cần phải trả kèm với lệ phí...

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) SEVIS I-901 Fee

Đây là lệ phí cần phải trả kèm với lệ phí phỏng vấn thì mới có thể tham gia cuộc phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Mỹ.

Lệ phí cho dạng visa F1: 350$

Hình thức đóng: Online qua thẻ tín dụng

Phải có I-20 trước rồi mới có số sevis để đóng.

Nếu bị thất lạc giấy xác nhận đã đóng có thể lên website bên dưới để in lại.

Với sinh viên chưa có visa nộp để đi phỏng vấn thì lệ phí sevis có thời hạn 1 năm kể từ ngày đóng nghĩa là nếu rớt phỏng vấn thì lần sau đi phỏng vấn lại KHÔNG cần phải đóng lại phí sevis nếu trong thời hạn đó.

Với sinh viên đã có visa qua Mỹ nếu chuyển tiếp lên các cấp học tiếp theo thì khi xin i20 mới nhớ lưu ý xin trường giữ lại số sevis cũ thì không phải đóng lại nếu không phải đóng lại phí sevis mới.

Với những bạn đang về VN tránh covid đợt này cần liên lạc với trường để kiểm tra sevis còn được active hay không trước khi quay lại Mỹ. Nếu bị vô hiệu hoá bạn cần đóng lại phí sevis mới rồi mới gia hạn visa hoặc bay đến Mỹ.

Thông tin tham khảo bằng tiếng Việt taị đây: https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visafeeinfo.asp

Link gốc để đóng phí sevis: https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html