phí sevis đóng như thế nào?

Các tin đăng gần đây

Q&A: SEVIS FEE

June 25, 2021

Student and Exchange Visitor Program (SEVP) SEVIS I-901 Fee Đây là lệ phí cần phải trả kèm với lệ phí phỏng vấn thì mới có thể tham gia cuộc phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Mỹ. Lệ phí cho dạng visa F1: 350$ Hình thức đóng: Online qua thẻ tín dụng...