CUSTODIANSHIP DECLARATION FORM

July 15, 2021

Custodianship Declaration form là gì?

Custodianship Declaration form là gì?

Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được chỉ định  để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Khi học sinh dưới 18 tuổi nộp hồ sơ đi du học các nước như Mỹ, Anh, Úc, Canada…. Thường sẽ yêu cầu phải làm form giám hộ để có thể có người đại diện tại đất nước theo học trong trường hợp khẩn cấp mà Ba Mẹ ở Việt Nam không thể liên hệ được vì khoảng cách địa lý, trái múi giờ….

Việc có ngừoi giám hộ học sinh sẽ được những hỗ trợ sau:

  • Trường có người liên lạc khi học sinh đi học tại trường có vấn đề khẩn cấp cần giải quyết như trốn học, điểm thấp liên tục….
  • Bệnh viện và các cơ quan liên quan cần liên hệ để có người kí tên trong trường hợp cần người kí tên cho mổ hoặc phẫu thuật…. 
  • Những cái liên quan đến quy định theo pháp luật của quốc gia theo học.

Cách làm: Phụ huynh có thể chọn người thân ở quốc gia đó làm gíam hộ hoặc chọn dịch vụ của trường hoặc bên ngoài và trả phí. Người giám hộ sẽ phải liên hệ luật sư để làm tuyên thệ và công chứng giấy tờ gửi về Việt Nam để nộp visa.

Khi học sinh đủ 18 tuổi thì quy định gíam hộ này sẽ chấm dứt. Cho nên nếu trong trường hợp con bạn đang học 12 chưa đủ 18 tuổi lúc nộp visa thì tuỳ từng trường hợp khẩn thì hãy làm giám hộ còn không hãy đợi đến khi bé đủ 18 tuổi trên giấy tờ hãy nộp visa để tiết kiệm chi phí này tránh chi không cần thiết.

Tất cả những trường hợp khác đều bắt buộc phải có form giám hộ nộp kèm khi nộp visa.

Các tin bạn có thể thích...