Pearson Language Tests

Các tin đăng gần đây

Pearson Language Tests PTE

September 27, 2022

MAY là đối tác tuyển sinh của PTE tại Việt Nam. PTE viết tắt của Pearson Test of English. Đây là chứng chỉ tiếng Anh có giá trị toàn cầu như IELTS, TOEFL, TOEIC và thời gian có điểm thi nhanh (sau 24h, chậm nhất là 5 ngày). Chứng chỉ...