Cộng Hòa Fiji

Các tin đăng gần đây

Cộng Hòa Fiji

March 3, 2023

Hello mọi người! sau 1 tuần làm việc năng nỗ thì mình có quyền nghĩ tới những chuyến đi chơi xa. hôm nay Danh sẽ dẫn mọi người đến 1 quần đảo. Đây còn gọi là đất nước. Có tên là Cộng Hòa Fiji. “Fiji tên chính thức là...