cây cỏ oan nghiệt

Các tin đăng gần đây

CÂY CỎ OAN NGHIỆT

June 11, 2021

“Cỏ”, Cần hay marijuana hiện được nhiều bang tại Mỹ cho phép sử dụng để trị bệnh hoặc để tiêu khiển. Tuy nhiên, tùy theo tính chất công việc, nhiều employers vẫn cấm nhân viên sử dụng chất kích thích và dùng drug test để kiểm tra định kỳ....