Update dạng visa Student Direct Stream SDS Canada sau 10.08.2023

July 12, 2023

Có thêm 8 chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Pháp được phép nộp cho dạng SDS thay vì chỉ 2...

Có thêm 8 chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Pháp được phép nộp cho dạng SDS thay vì chỉ 2 như trước đây . Canada đang cho thấy sự mở rộng của quốc gia này để thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế đến du học.

Đây là danh sách những chứng chỉ được chấp nhận để nộp sds trước đây:

Còn đây là danh sách được chấp nhận từ ngày 10.08.2023

  • International English Language Testing System (IELTS) General
  • Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) General
  • Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
  • Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada)
  • International English Language Testing System (IELTS) Academic
  • Canadian Academic English Language (CAEL) Test
  • Test d’évaluation de français (TEF) 5 épreuves
  • Test de connaissance du français (TCF) tout public
  • Pearson Test of English (PTE) Academic
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT

Thêm nữa, đây là danh sách các ngân hàng được chấp nhận để mua chứng chỉ GIC.

Link chi tiết: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/student-direct-stream/eligibility.html?fbclid=IwAR1XW_txcRqe33npgifoBhhK48cvLyeCS3gy1d5Uy6F1PVC_UBr1xXQQugs

Như vậy từ nay sinh viên Việt Nam sẽ có thêm nhiều lựa chọn để nộp visa theo dạng SDS trong đó nổi bật nhất là chương trình PTE Academic hiện đang được giảng dạy khá mạnh mẽ tại Việt Nam.

Liên hệ cho chúng tôi ngay nếu bạn cần hỗ trợ về cách thức nộp visa sds hoặc chương trình tiếng anh.

Chia sẽ:
Tags: