SINGAPORE: CHI PHÍ DU HỌC

May 11, 2020

Bên dưới là tham khảo các chi phí phát sinh trong quá trình đi du học tại Singapore.

Chi phí đóng cho trường trừ học phí: 

 • Phí ghi danh : 350 SGD – 500 SGD (Tuỳ trường)
 • Phí nộp hồ sơ(Student pass STP): 30 SGD (nộp cho ICA)
 • Phí lấy thẻ sinh viên (student pass): 60 SGD (nộp cho ICA)
 • Phí khám sức khoẻ (thu trực tiếp cho cơ sở khám bệnh): 35 – 40 SGD
 • Phí hành chánh: 800 SGD
 • Phí chuyển tiếp lên khoá mới: 300 – 500 SGD       
 • Đồng phục (nếu có) : 300 SGD – 500 SGD

Chi phí sinh hoạt:

 • Chi phí thuê nhà: 450 SGD – 700 SGD/ tháng 
 • Chi phí ăn uống : 15 SGD/ ngày – 450 SGD/ tháng
 • Chi phí đi lại : 70 SGD – 100 SGD/ tháng
 • Tiền văn phòng phẩm: 30 SGD – 50 SGD/ tháng 
 • Tiền tiêu xài cá nhân: 100 SGD – 300 SGD/ tháng (tuỳ vào mức tiêu xài cá nhân có thể cao hơn)