RNIP chương trình Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc

March 22, 2024

RNIP dự kiến sẽ là địa điểm nóng nhất năm 2024 cho việc du học canada.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, Sudbury đã vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng bộ di trú – IRCC, ông Marc Miller, người thông báo rằng chương trình Thí điểm Nhập cư Nông thôn và Miền Bắc – RNIP sẽ trở thành chương trình CHÍNH THỨC  – PERMANENT. Cột mốc quan trọng này bao gồm việc giới thiệu các chương trình mới như: Rural Community Immigration Pilot và Francophone Community Immigration Pilot sẽ ra mắt từ mùa Thu năm nay.

Sự thay đổi này tạo nên một thắng lợi lớn dành cho các học sinh đã, đang và sẽ học tại các tỉnh nhỏ phía Bắc này. Các bạn sẽ tiếp tục có cơ hội đăng ký chương trình định cư RNIP sau khi tốt nghiệp tại trường và đưa khu vực phía Bắc Ontario thành một trong những nơi thu hút nhất của Canada vượt lên hẳn trend Alberta đã quá đông và dư người nhập cư.

Những điều cần biết về chương trình định cư RNIP:

–          Chương trình RNIP là chương trình định cư thử nghiệm của các cộng đồng nông thôn phía Bắc Canada từ năm 2019, hiện nay đang được gia hạn đến tháng 6/2024 và sẽ trở thành chương trình chính thức.

–          Chương trình định cư theo diện RNIP dành cho những bạn có ý định cư trú lâu dài (học tập và làm việc) tại khu vực được chỉ định (phía Bắc Canada), đủ điều kiện sẽ được nộp đơn xin PR và được miễn LMIA.

–          Tính đến ngày 31/12/2023, 4.595 người đã nhận được thường trú nhân thông qua chương trình RNIP, giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, ăn uống, bán lẻ, sản xuất, dịch vụ khoa học và kỹ thuật.

Link tham khảo:

–          https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2024/03/canada-announces-new-immigration-pilots-to-support-rural-and-francophone-minority-communities-will-create-a-permanent-program.html

–          https://investsudbury.ca/why-sudbury/newcomers/rnip-application/

Chia sẽ:
Tags: