ĐI PHỎNG VẤN DU HỌC MÀ KHÔNG CÓ TIẾNG ANH?

September 13, 2022

Theo MAY thì nên cải thiện tốt tiếng Anh rồi hãy đi phỏng vấn du học dù là...

Theo MAY thì nên cải thiện tốt tiếng Anh rồi hãy đi phỏng vấn du học dù là nước nào nha! Cái này mình chia làm 2 phần cho dễ.

  1. Không có bằng cấp thôi chứ tiếng Anh tốt: 

Miễn tự tin và hiểu về hồ sơ mình thì tỉ lệ visa sẽ ổn. LSQ đa phần sẽ hỏi bằng tiếng Anh và xem cách hiểu và trả lời của mình có khi họ không coi tới điểm ielts. Về trường thì có thể xin test đầu vào nếu trường có VP hỗ trợ tại VN hoặc không thì có visa qua trường bên đó test cũng được.

  1. Tiếng Anh chưa tốt và chưa có bằng cấp luôn.

Nên cải thiện tiếng Anh ít nhất là nghe hiểu LSQ nói gì và trả lời rồi hãy đi phỏng vấn. KHÔNG học thuộc lòng rồi vô đó họ mới hỏi có 3 chữ mà đọc vanh vách cả chục câu không chấm không phẩy không nhấn nhá- theo mình mấy case này là rớt chắc vì họ biết học để đối phó.

Nguyên tắc là hiểu câu hỏi gì rồi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi trước rồi muốn giải thích gì thì giải thích sau. Cũng không nên quá nhào nhào người ta chưa hỏi gì mà đã giới thiệu bản thân một tràng. 

Việc phỏng vấn cần rất nhiều tự tin mà mình nghĩ cái tự tin nhất là thấy mình ổn tiếng Anh.

Chúc cho các bạn phỏng vấn tháng này đều thành công hết.

Diễm Ngân

Founder of MAY 

ICF ACSTH Certified Coach