Du học SÍP

October 18, 2023

Đối tượng học sinh phù hợp đi du học Síp Sau lớp 12 trở lên Síp có cao...

Đối tượng học sinh phù hợp đi du học Síp

  • Sau lớp 12 trở lên Síp có cao đẳng, đại học và cả thạc sỹ.
  • Những gia đình có khả năng chi trả tài chính trong khoảng 250 triệu 1 năm bao gồm cả học phí và ăn ở.
  • Học sinh đã rớt Mỹ Úc Ca muốn đi chống GAP.
  • Học sinh yêu thích văn hoá Châu Âu.
  • Học sinh có ba mẹ đang làm định cư đảo SÍP.
Liên hệ với MAY nếu bạn cần thêm thông tin.
Chia sẽ:
Tags: