Chính sách của New Zealand 2024 dành cho SVQT

October 18, 2023

Sinh viên quốc tế khi theo học tại NZ cần nắm những thông tin rất quan trọng sau....

Sinh viên quốc tế khi theo học tại NZ cần nắm những thông tin rất quan trọng sau.

Sổ tiết kiệm mở để xin visa phải tối thiểu trước 3 tháng.

SV được đi làm thêm 20h/tuần.

Ba Mẹ được quyền nộp visa giám hộ đi theo con dưới 17 tuổi và được xin giấy phép làm việc bán thời gian.

Vợ/ Chồng cho bậc học từ level 7 và 8 đi theo đương đơn được xin visa làm việc.

Cơ hội được ở lại lên đến 3 năm tuỳ bậc học tại New Zealand.

Chi tiết ở các hình bên dưới.

Thông tin được lấy từ trang web của chính phủ.

Chia sẽ:
Tags: