CAQ – Certificate of Acceptance of Quebec

June 15, 2021

CAQ – Certificate of Acceptance of Quebec hay Certificate of AcThe Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) là giấy...

CAQ – Certificate of Acceptance of Quebec hay Certificate of AcThe Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) là giấy phép được chấp nhận để vào Quebec.

Đây là thủ tục yêu cầu cho sinh viên muốn xin visa vào học tại các trường ở Quebec. Theo đó sinh viên bắt buộc phải xin CAQ trước rồi mới xin visa sau.

Quy trình:

-Tạo hồ sơ online trên https://www.form.services.micc.gouv.qc.ca/dcae/faces/faces/pages/identite1.jspx?lang=en

– Đóng phí

– In form và ký + bổ sung thêm hồ sơ  

– Nộp hồ sơ online trên Arrima Immigration Québec – Arrima – Submitting documents for an application for temporary selection for studies (gouv.qc.ca)

Lệ phí: 117CAD

Thời gian xét duyệt: 20 ngày

Hồ sơ xin CAQ bao gồm:

Trường

 1. Thư nhập học
 2. Receipts đóng tiền

Cá nhân

 1. Passport
 2. Bảng điểm, bằng cấp ( 3 năm gần nhất)
 3. Bằng tiếng anh ( nếu có)
 4. CV ( nếu có)
 5. Hình

Bảo trợ tài chính

 1. CMND/passport của người bảo trợ
 2. Giấy tờ xác minh mối quan hệ
 3. Giấy xác nhận việc làm/thu nhập trong 2 năm gần nhất
 4. Xác nhận số dư

Và Forms cần được ký (hệ thống sẽ gửi vào tài khoản sau khi hoàn tất điền form online)

LƯU Ý: Trước đây hồ sơ cần gửi trực tiếp đến Quebec, nhưng từ 26/1/2021 tất cả các hồ sơ của sinh viên quốc tế phải nộp điện tử trên Arrima.

Phí dịch vụ xin CAQ của MAY là 5,000,000 VND.

Vui lòng liên hệ nếu bạn cần hỗ trợ.