WES – World Education Services

September 8, 2022

Khi bạn nộp hồ sơ nhập học mới hoàn toàn hoặc chuyển tiếp tín chỉ ở Mỹ hoặc...

Khi bạn nộp hồ sơ nhập học mới hoàn toàn hoặc chuyển tiếp tín chỉ ở Mỹ hoặc Canada thì một số trường sẽ yêu cầu mình đánh giá bảng điểm qua WES. 

WES – World Education Services -Tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá bằng cấp và đánh giá sẽ được dựa trên sự so sánh tương quan với hệ thống giáo dục Canada hoặc Mỹ.

Báo cáo này sẽ giúp trường xác định đúng trình độ, môn học của đương đơn. 

Thủ tục nộp đánh giá bảng điểm tại WES khá đơn giản và hướng dẫn cụ thể trên website tại:

Sinh viên nên dự trù thời gian đánh giá tầm 2-3 tháng để có thể kịp nộp xin trường và visa.

#wes  #WorldEducationServices

Chia sẽ: