JCU SINGAPORE: THẠC SỸ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

June 18, 2020

Giúp sinh viên trở thành các nhà quản lý trong lĩnh vực Du lịch và khách sạn...

1. Yêu cầu đầu vào:

Hoàn thành chương trình đại học, có bằng Cử nhân đại học tại trường Đại học đúng chuyên ngành, được công nhận trên hệ thống Australian Education International hoặc UK-Naric; IETLS 6.5 (Không có điểm thành phần nào thấp hơn 6.0) hoặc hoàn thành Level 4 của khoá ELPP tại JCUS.

2.Học phí: SGD 38,520/ khoá. Học phí được chia thành 03 lần đóng tương ứng với 03 học kỳ. 

3. Các kỳ nhập họcMột năm nhà trường có 3 kỳ nhập học cho tất cả các khóa học: Tháng 3, tháng 7 và tháng 11. Riêng đối với tiếng Anh, một năm nhà trường có 6 kỳ nhập học: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 11Kỳ nhập học gần nhất khai giảng vào 13/7/2020.

4. Bộ hồ sơ gồm có:
Application form (đính kèm).

IELTS cert 6.0 – các điểm thành phần không thấp hơn 6.0. (Trong trường hợp chưa có IELTS, sinh viên được yêu cầu làm bài Test để xem vào được level mấy của khoá Anh văn rồi học tiếng Anh trước khi vào khoá chính).

Eforms bao gồm 02 forms: Eform 16 & Eform V36 (đính kèm).

Bằng, bảng điểm cấp cao nhất (dịch thuật, chứng thực tiếng Anh).

Hộ chiếu.

Ảnh 4×6 (phông nền trắng).

Giấy khai sinh (dịch thuật, chứng thực tiếng Anh). 

Application fee: SGD 250 (GST included) – chuyển khoản sang trường theo bank details ở trang 3 của Application form.