Richard Bland College of William & Mary

April 12, 2023

Dành cho những bạn chưa định hướng định sẽ học ngành gì hãy tham khảo Richard Bland College...

Dành cho những bạn chưa định hướng định sẽ học ngành gì hãy tham khảo Richard Bland College of William & Mary. Lý do là sau khi kết thúc năm 1 và 2 bạn có thể chuyển tiếp lên những trường đại học khác tiết kiệm chi phí so với việc học thẳng những trường đại học tại Virginia.

Vị trí: cách trung tâm Virginia thành phố Richmond 30′, cách Washington D.C 2 tiếng

Sau khi năm 1 + 2, các bạn có thể chuyển tiếp lên hơn 35 trường liên kết tại Virginia. Trong đó có các trường nổi tiếng như William & Mary, University of Virginia, Virginia Tech, v…v…

– Đầu vào: GPA 2.35, IELTS 5.5, TOEFL 69, Duolingo 95, Pearson Versant 50 (miễn phí test)

– Học phí: $19,500 (nếu bao gồm các chi phí ăn ở + khác: $36,919)/năm

– Học bổng: housing $2000, GSSP $3000 (ko cần nộp đơn)

– Deadlines: application 28/07/2023, Deposit I-20 01/08/2023