MAY tham gia Agent Seminar của Lãnh sự quán New Zealand

October 18, 2023

Tháng 10 vừa qua MAY rất vinh dự là một trong những agent được chỉ định tham gia...

Tháng 10 vừa qua MAY rất vinh dự là một trong những agent được chỉ định tham gia sự kiện ngày dành cho các Agent được tổ chức bởi ENZ và các trường tại NZ.

Nhờ đi sự kiện này bên MAY có rất nhiều thông tin đúng và thú vị về NZ, mong là các học sinh Việt Nam hãy cho NZ một cơ hội tìm hiểu.

Biết đâu đây là sẽ là nơi học tập đáng nhớ nhất của các em học sinh.

Với mình, mình đã yêu NZ sau buổi đào tạo hôm đó rồi.

Gửi mọi người hình ảnh sự kiện hôm đó.

Chia sẽ:
Tags: