FANSHAWE COLLEGE {CANADA} : CÁC CHUYÊN NGÀNH SỨC KHỎE

May 26, 2021

Nếu bạn muốn đi du học Canada chuyên ngành sức khỏe thì fanshawe college là một lựa chọn...

Hiện tại trường Fanshawe có khá nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực sức khoẻ, chương trình học kéo dài từ 1-4 năm

📝

𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺

– Community Pharmacy Assistant

– Dental Assisting (Level I and II)

– Personal Support Worker

– Doula Studies

– Pre-health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

📝

𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺

– Pharmacy Technician

– Practical Nursing

– Occupational Therapist Assistant Physiotherapist Assistant

📝

𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝗱 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮 𝟯 𝗻𝗮̆𝗺

– Dental Hygiene

– Massage Therapy

– Medical Radiation Technology

– Respiratory Technology

📝

𝗕𝗮𝗰𝗵𝗲𝗹𝗼𝗿 𝟰 𝗻𝗮̆𝗺

– Bachelor of Science in Collaborative Nursing (collaborative degree with Western University)

📝

𝗣𝗼𝘀𝘁𝗚𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺

– Advanced Ergonomics Studies

– Autism Behavioural Science

– Gerontology – Interprofessional Practice

– Health Systems Management

– Addiction and Mental Health

📝

𝗣𝗼𝘀𝘁𝗚𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗲 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺

– Healthcare Administration Management

Liên lạc với May bằng cách điền form bên dưới để được hỗ trợ thông tin.