DU HỌC NGÀNH KINH TẾ TẠI PHÁP

May 19, 2021

Học phí : 7,000-10,000EURO/năm. Chi phí sinh hoạt Paris: 7000-9000EURO/năm hoặc Lyon hay các thành phố khác: 5,200-7,500EURO/năm....

Học phí : 7,000-10,000EURO/năm.

Chi phí sinh hoạt Paris: 7000-9000EURO/năm hoặc Lyon hay các thành phố khác: 5,200-7,500EURO/năm.

CÁC LỰA CHỌN VỀ TRƯỜNG VÀ NGÀNH HỌC.

1. CEFAM International School of Business and Management.

CEFAM tọa lạc tại thành phố Lyon – thành phố lớn thứ 2 tại Pháp.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản trị Kinh doanh ( Business Administration)

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Kinh doanh quốc tế ( International Business )

2. ICD International Business School

ICD tọa lạc tại thành phố Paris và Toulouse.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản lí Sự kiện ( Event Management )§ Phát triển Kinh doanh ( Business Development )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ( MBA )§ Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh doanh ( Business), Tiếp thị ( Marketing) Phát triển ( Development )

3. IDRAC Business School

Trường Kinh doanh IDRAC thành lập từ năm 1965 với 9 khu học xá tọa lạc tại các thành phố xinh đẹp của Pháp : Paris, Amiens, Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier và Nice.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản lí Phát triển kinh doanh và tiếp thị ( Marketing and Business Development Management )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sỹ Chuyên nghiệp với 10 chuyên ngành ( Professional Masters )

4. IFAG Management School

Trường Quản lý và Doanh nhân IFAG thành lập từ năm 1968 với các khu học xá tọa lạc tại những vị trí đắc địa của Pháp : thành phố Paris, thành phố Amiens, thành phố Nantes, thành phố Bordeaux, thành phố Lyon, thành phố Lille, thành phố Toulouse và thành phố Nimes.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản lý Dự án và Phát triển Kinh doanh (Project and Development )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sĩ chuyên nghiệp trong Quản lý Kinh doanh (Business Management )

5. 3A Management School

Trường Quản lý 3A có 2 khu học xá tọa lạc tại thành phố Paris và thành phố Lyon.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Cử nhân Quản lý hoạt động quốc tế ( International Operations Management ) với 3 chuyên ngành : Kinh doanh quốc tế ( International Business) , Phát triển bền vững (Sustainable Development ) , Viện trợ và phát triển ( Aid and development )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sĩ chuyên nghiệp trong quản lý dự án quốc tế(Professional Master in International Project Management ) với 3 chuyên ngành : Khởi nghiệp và Cải tiến xã hội ( Entrepreneurship and Social Innovation ), Quan hệ quốc tế và nhân đạo ( International Relations and Humanitarian ), Phát triển các quốc gia mới nổi ( Development of Emerging Nations )

6. The American Business School of Paris

Trường Kinh doanh Mỹ tọa lạc tại thành phố Paris, cung cấp các chương trình học thuật giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản lí thời trang và bán lẻ cao cấp ( Fashion, Luxury and Retail Management )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh ( MBA ) với 3 chuyên ngành : Địa chính trị và kinh doanh quốc tế (Geopolitics and International Business ) , Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh quốc tế ( Entrepreneurship and International Business Development ) , Truyền thông và Quản lý dự án (Media and Project Management )

7. IGEFI Accounting School

Tùy từng chuyên ngành cụ thể mà sinh viên có thể chọn học ở các khu học xá tại thành phố Paris, thành phố Amiens, thành phố Nantes, thành phố Bordeaux, thành phố Lyon, thành phố Lille, thành phố Toulouse hay thành phố Nimes.

o Chương trình Đại học ( Cử nhân )§ Quản lý Dự án và Phát triển Kinh doanh (Project and Development )

o Chương trình Sau Đại học ( Thạc sỹ )§ Thạc sĩ chuyên nghiệp trong Quản lý Kinh doanh (Business Management )

8. PSB Paris School of Business

Cử nhân : (Cử nhân Quản trị kinh doanh Quốc tế BBA) : 3 năm-

Thạc sĩ khoa học quản lý quốc tế : 1 năm- Thạc sĩ quản trị kinh doanh Cao cấp và Quản lý thời trang : 1 năm-

Thạc sĩ Quản lý văn hóa nghệ thuật : 1 năm-

Tiến sĩ quản trị Kinh doanh điều hành: 2 năm-

Khóa học mùa hè, mùa đông : 2 tuần trong các lĩnh vực quản lý thương hiệu cao cấp, quản lý văn hóa nghệ thuật, quản lý sự kiện, quản lý điều hành quốc tế, quản lý thể thao, tài chính Hồi giáo, toàn cầu hóa, xung đột và ngoại giao.

Vui lòng liên hệ MAY bằng cách bên dưới nếu cần thêm thông tin.