CPILS – Trường anh ngữ đầu tiên thành lập tại Cebu Philippines

September 27, 2022

Những cột mốc đáng nhớ: Năm 2001: Thành lập trường anh ngữ CPILS – Trung tâm ESL đầu...

Những cột mốc đáng nhớ:

Năm 2001: Thành lập trường anh ngữ CPILS – Trung tâm ESL đầu tiên tại Cebu.

Năm 2002: Được chứng nhận bởi TESDA, DOT, Bureau of Immigration

3. Năm 2003: Trở thành trung tâm thi TOEIC Official của TOEIC Hopkins. Đặt văn phòng đại diện tại Hàn, Nhật, TQ, Đài Loan và Nga

4. Năm 2005: Đặt văn phòng đại diện tại Trung Đông

5. Năm 2007: Triển khai chương trình IELTS Intensive, Thành lập khóa học tiếng anh online skype 1:1

6. Năm 2008: Hợp tác với King George International College triển khai chương trình Power Speaking and Modern Communication

7. Năm 2009: Là nơi đăng ký thi IELTS Official của IELTS IDP. Triển khai chương trình Business, ESL Premier Sparta

8. Năm 2010: Triển khai chương trình TOEFL, chứng nhận bởi Center for Cambridge ESOL examinations

9. Năm 2011: Triển khai chương trình Parents and Child (PCP)

10. Năm 2013: Đặt văn phòng đại diện tại Thái Lan

11. Năm 2014: Đặt văn phòng đại diện tại VN. Khóa học TOEIC và IELTS Guarantee

12. Năm 2015: Triển khai chương trình Seirinkan Group – General ESL

13. Năm 2017: Triển khai chương trình Senior ESL

14. Năm 2018: Thiết lập hệ thống điểm mục tiêu IELTS và TOEIC

15. Năm 2020: Trở thành tâm khảo thí thi IELTS Official – Liên kết với Hội Đồng Anh

#ilovecpils#firsteslschoolincebu

Các tin bạn có thể thích...