AMERIGO EDUCATION

June 11, 2021

Cám ơn đại diện Amerigo đã đến thăm MAY.

Amerigo Education là tổ chức trường THPT nội trú bao gồm 8 trường tại Mỹ và 1 trường tại Canada.

Mức học phí bao gồm ăn ở của các trường dao động $54,000 – $72,000/năm.

Các campus ở Boca raton, Chicago,Maryland,Twin cities, New jersey, Napa valley, Los angles, Lexington và 1 trường canada tại bang Ontario.

Amerigo phù hợp với những đối tượng học sinh sau:

  • Nhu cầu được hỗ trợ ăn ở đi lại và đặc biệt là đưa đón đi học mỗi ngày.
  • Chuyển tiếp vào đại học top 50- 100 của Mỹ.
  • Giảng viên kèm trong suốt quá trình học. Và có chương trình AP.

Những học sinh không phù hợp:

  • Ngân sách dưới $50,000 năm cho cả học phí và ăn ở.
  • Nhu cầu học trường công.

Vui lòng liên hệ May nếu bạn cần thêm thông tin.