ILAC INTERNATIONAL COLLEGE

Các tin đăng gần đây

ILAC INTERNATIONAL COLLEGE

April 14, 2023

Ngoài đào tạo tiếng Anh chuyển tiếp lên cao đẳng đai học thì ở ILAC còn có chương trình đào tạo sâu vào chuyên ngành nhằm giúp sinh viên dễ tìm việc. Các chương trình học Diploma + Certificate:1/ Service Excellence for Business SEB (26 tuần – 40 tuần...