duhochecanada

Các tin đăng gần đây

ILAC Parent and Teen Program

April 14, 2023

Teen đăng kí khóa tiếng Anh từ 4 tuần + homestay sẽ được một suất tiếng anh cho Phụ huynh miễn phí cùng thời gian. ILAC vừa mới có chương trình mới dành cho du học sinh du học ngắn hạn. Phù hợp với học sinh muốn đi chương...