Du học Singapore

Chính sách cho sinh viên Việt Nam ở Singapore

Chính sách cho sinh viên
 • Không được làm thêm, ở lại sau khi end học
 • Bảo hiểm học phí
 • Xếp loại edutrust (từ 1-5 sao: càng thấp sao → mất học phí càng dễ)
Lợi ích
 • Thủ tục du học khá đơn giản
 • Chất lượng học tập tốt
 • Chi phí tiết kiệm hơn bằng ½ hoặc ⅔ so với Úc, Anh, Mỹ
 • Visa đơn giản, tỉ lệ cao so với các nước khác
Bất lợi
 • Không có chính sách rõ ràng cho sinh viên quốc tế về việc ở lại luôn hay gia hạn visa
 • Quá nhiều trường, các phân loại ranking
 • Chi phí ăn ở cao trên 150 đô sing (đất hẹp, ng đông)
 • Các trường tư dễ dàng, công khó vào (phải thi)
Chia sẽ: