Du học Mỹ

Chính sách cho sinh viên Việt Nam ở Mỹ

Chính sách cho sinh viên
 • Nhiều chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế
 • Sinh viên được gia hạn 12 tháng sau khi hoàn thành chương trình học
 • Các trường đại học ở Mỹ thường cung cấp các gói bảo hiểm y tế cho sinh viên
 • Dịch vụ hỗ trợ tốt cho sinh viên quốc tế từ học vấn đến việc làm
Lợi ích
 • Bằng cấp được công nhận toàn cầu
 • Chất lượng học tập tốt
 • Chất lượng giáo dục cao
 • Chương trình đào tạo vô cùng đa dạng
 • Làm thêm 20h/tuần tại campus
 • Xét visa nhanh chóng, 15 phút là biết kết quả
 • Cơ hội việc làm được mở rộng
Bất lợi
 • Chi phí sinh hoạt cao
 • Học phí mắc hơn 30% các nơi khác
 • Không có chính sách cho sinh viên ở lại luôn, mà phải chuyển sang dạng khác
 • Hệ thống giáo dục lớn, khiến sinh viên khó khăn trong việc chọn trường
 • Khác biệt văn hóa
 • Khả năng cạnh tranh cao

Bạn chưa biết nên học ở đâu?

Đặt lịch hẹn với tư vấn sớm nhất, MAY sẽ giúp bạn