Thanh Tâm học culinary management ở Algonquin college Canada

September 27, 2022

AD có đứa bạn đi du học cũng chọn học ngành bếp. Mình cũng làm du học ngót...

AD có đứa bạn đi du học cũng chọn học ngành bếp. Mình cũng làm du học ngót nghét hơn chục năm vậy chứ nghĩ nếu chọn ngành cho mình chắc cũng là bếp hay bánh tại “có thực mới vực được đạo”.Học sinh gửi hình về mà mình nhìn mê gì đâu.

🥕🥕Thanh Tâm học culinary management ở Algonquin college Canada