NHỮNG LỜI ĐỒN VỀ DU HỌC MỸ

September 14, 2022

Bao nhiêu năm làm tư vấn, quay đi ngoảnh lại thì hay gặp và cố chứng minh với...

Bao nhiêu năm làm tư vấn, quay đi ngoảnh lại thì hay gặp và cố chứng minh với khách hàng là hãy tin những người có kinh nghiệm hoặc thông tin chính thức từ LSQ bớt tin mấy lời đồn đại đồ lại – Mà cũng có khi thuyết phục thất bại.

  1. Visa du lịch Mỹ cấp 1 năm thì ở 1 năm hết hạn rồi về, Anh thấy ở xóm anh ai cũng vậy có ai kêu đi về 6 tháng như em đâu Ngân? 
  • Bị gọi lên phỏng vấn khi renew visa du lịch và đánh trượt lúc phỏng vấn lý do mà ai cũng biết.
  1. Giấu thông tin người thân của chị đi, Ai cũng kêu chị khai có người thân là rớt đó.
  • Viên chức hỏi: “Có người thân ở Mỹ không” – Không – ” Vậy cô A là gì của chị” – Ú ớ rồi rớt. Chục lần sau không lần nào đậu.
  1. Qua Mỹ chuyển trường liền bình thường em ơi. 
  • Gia hạn visa rớt – Nếu chuyển trường dễ như vậy thì Mỹ dán cái tên trường lên cái visa chi?
Chia sẽ:
Tags: