Ngọc & THPT New Zealand

October 18, 2023

Tên thật của tôi là Ngọc, họ của tôi là Nguyễn (điều này khiến mọi người tự hỏi...

Tên thật của tôi là Ngọc, họ của tôi là Nguyễn (điều này khiến mọi người tự hỏi tại sao tất cả người Việt Nam đều có họ giống nhau).


Tôi 16 tuổi, bước sang tuổi 17 vào năm 2023. Tôi chuyển đến New
Zealand vào tháng 2, tính đến nay đã được 4 tháng.

Những ngày đầu cũng khá vất vả, may mắn là mình sang đây với mẹ
nên làm quen với New Zealand rất nhanh.

Chia sẽ:
Tags: