Bình & Hutt Valley High School

October 18, 2023

Xin chào, Tôi tên là Bình, tôi 16 tuổi và đến từ Việt Nam. Tôi là một du...

Xin chào, Tôi tên là Bình, tôi 16 tuổi và đến từ Việt Nam.

Tôi là một du học sinh và đang học năm 12 tại trường trung học Hutt Valley. Tôi đến New Zealand được 10 tháng. Lý do tôi đến đây và học tại trường trung học Hutt Valley là vì New Zealand là một nơi yên bình.

Chia sẽ:
Tags: